LA CODEPENDÈNCIA II

PARELLES

Objectiu
Taller teòric – pràctic conduït per la Vanesa Rubí, psicòloga, assessora de parelles, en el qual ens ajudarem de la metodologia del nen interior per treballar patrons de funcionament disfuncionals a la parella. Orientat a parelles que vulguin profunditzar en la seva manera de relacionar-se i millorar la qualitat del seu vincle afectiu, a la vegada que prenen consciència de les expectatives,  els rols que fan servir, les estratègies per amagar pors profundes, les formes de projectar a la parella desitjos propis, etc.

Paraules clau
Autoconeixement, nen interior, vulnerabilitat, vergonya tòxica, pors, estratègies, expectatives, codependència, projeccions, respecte i límits, comunicació.

Metodologia
Taller que combina una exposició teòrica sobre el nen interior i la seva influència en les relacions de parella que establim i en la nostra forma de relacionar-nos, i una part pràctica en la qual experimentarem amb dinàmiques vinculades al treball amb el nen interior.

Temporalitat
3 dissabtes, 5 hores cada dia.

Vols que t’expliqui una mica més?

Qui ets?Com puc ajudar-te?